سرپرست کانون بسیج جامعه پزشکی بیمارستان امیرالمومنین (ع) اهواز:

۲۰ فروردین روز ملی فناوری هسته ای گرامی باد

تبریک شورای کانون بسیج جامعه پزشکی بیمارستان امیرالمومنین (ع) اهواز به مناسبت روز ملی فناوری هسته ای

دستیابی به دانش هسته‌ای یکی از نمونه‌های موید پیشرفت دانشمندان ایرانی است که درباره آن هیاهوی زیادی هم به راه افتاده اما علت اصلی جنجال غربیها، توانایی بومی دانشمندان جوان کشورمان در دستیابی به این فناوری پیشرفته است

(آیت الله خامنه ای)

روز فناوری هسته ای مبارک

 

روابط عمومی کانون بسیج جامعه پزشکی بیمارستان امیرالمومنین(ع)اهواز