مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجد سلیمان :

گرامیداشت روز روانشناس و مشاور در بیمارستان نفت مسجد سلیمان

به مناسبت روز روانشناس ومشاور و به پاس خدمات ارزنده روانشناسان شاغل دربیمارستان بااهداءلوح تقدیرازآنان تجلیل بعمل آمد.

به مناسبت روز روانشناس و مشاور و به پاس خدمات ارزنده روانشناسان شاغل دربیمارستان بااهداءلوح تقدیرازآنان تجلیل بعمل آمد.