مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجد سلیمان :

گرامیداشت روز بهداشت حرفه ای در بیمارستان نفت مسجدسلیمان

به مناسبت روز بهداشت حرفه ای و به پاس خدمات ارزنده کارشناس بهداشت حرفه ای شاغل دربیمارستان بااهداءلوح تقدیرازایشان تجلیل بعمل آمد

گرامیداشت روز بهداشت حرفه ای به پاس خدمات ارزنده کارشناس بهداشت حرفه ای شاغل دربیمارستان بااهداءلوح تقدیرازایشان تجلیل بعمل آمد.