کانون بسیج جامعه پزشکی بهبهان

کارگاه آموزشی سفیران مهر و هدایت برگزار شد

کارگاه آموزشی با موضوع سفیران مهر و هدایت در ناحیه سپاه بهبهان به همت کانون بسیج برگزار گردید.

در این کارگاه یکروزه ابتدا حاج آقا برازش فرموند که مسئله امر به معروف و نهی از منکر بسیار مهم و در یک جلسه نمی توان آن را بیان کرد و حتما باید در کلاسهای آن ثبت نام کرد .

همچنین فرمودند که یک جامعه سالم در پرتو امر به معروف و نهی از منکر است و ما هر کدام وظیفه داریم که در این امر مهم کوشا باشیم .

وی تصریح کرد رعایت و ترویج عفاف و حجاب در جامعه اسلامی یکی دغدغه های امروز و یکی از موضوعات حساس در جنگ نرم است که بارها از سوی مقام رهبری مورد تاکید قرار گرفته است . قطعا شکوفایی علمی و اقتصادی عامل موثری در پویایی و توسعه همه جانبه جامعه است و از آنجا که زنان نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل می دهند لذا اهمیت این موضوع می توند نقش موثری در شکوفایی جامعه داشته باشد .

در این کارگاه آموزشی مهمترین بحث ها و شبهات وارده در حوزه امر به معروف و نهی از منکر و همچنین مسئله حجاب و عفاف از منظر آیات و روایات و فضای جامعه و اجتماع مورد نقد و بررسی قرار گرفت .