کانون بسیج جامعه پزشکی بهبهان

پیام کانون بسیج جامعه پزشکی بهبهان به مناسبت روز فوریتهای پزشکی و اورژانس ۱۱۵

مسئول بسیج جامعه پزشکی بهبهان در بیانیه ای روز فوریتهای پزشکی و اورژانس115 را تبریک گفت

۲۶ شهریور ماه روز فوریتهای پزشکی و اورژانس ‚ روز خدمت رسانی ‚ عشق ورزی و احترام به انسان ها است .

امروزه با افزایش شیوع و بروز حواث طبیعی و غیر طبیعی نقش اورژانس و مدیریت حوادث پیش بیمارستانی و به طبع آن خدمات شایسته و بدون شائبه این عزیزان در طول شبانه روز و در شرایط و محیط های مختلف بیش از هر زمان دیگری هویدا بوده که این تلاش ها مایه آرامش و دلگرمی مردم عزیزمان است .

تلاشگران عرصه فوریتها ی پزشکی و اورژانس از اولین کسانی هستند که مردم در زمان وقوع حوادث و یا بروز بیماریها با این زحمتکشان تماس و در خواست کمک و دریافت خدمات سلامت می نمایند و نیز ‚ بلافاصله بر بالین بیماران و مصدومین حاضر شده و مراقبت و ارتقای سلامتی جسمی و روانی آن ها را بر عهده می گیرند که این نشان دهنده سطح اهمیت خدمات ارزشمند شغلی شان است .

اینجانب روز فوریتهای پزشکی و اورژانس را به کلیه کارکنان فوریتهای پزشکی شهرستان بهبهان و آغاجری تبریک عرض نموده و از خداوند متعال کامیابی ‚ توفیقات روز افزون و عاقبت به خیری را برای همگان مسئلت می نمایم .