مسئول کانون بسیج بیمارستان سلامت اهواز

پیام تسلیت کانون بسیج جامعه پزشکی بیمارستان سلامت بمناسبت اربعین حسینی

پیام تسلیت بیمارستان سلامت بمناسبت اربعین حسینی چهلمین روزشهادت الگوی حریت برای تمام بشریت

دراین پیام آمده است:

ازروزتیغ تاامروزچهل بارآفتاب داغ به کربلاتابیده وصحراغمگین شده است.

رخ به سوی محبوب داردوازجان سلام می دهد

حکایت کربلا,عاشوراواربعین حکایت آب وزخم وشمشیرنیست, بلکه حکایت«زندگیست».

‌حماسیه مردانگی ,گذشت,شهامت,رشادت وشهادت است ودرس

پایداری ازاععتقادات وزنده نگاه داشتن دین خداست.

اربعین حسینی بررهبران مکتب عدالت خواهی حسین(ع)وشکیبایی زینب(س)

تسلیت باد.