مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان بهبهان :

پویش “سلامتی را قدم بزن” در بهبهان برگزار شد.

پویش سلامتی را قدم بزن در بهبهان با حضور مسئولین شهرستان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی کانون بسیج جامعه پزشکی بهبهان ‚ پویش سلامتی را قدم بزن به همت گروه آموزش و ارتقای سلامت با حضور شهردار محترم شهرستان بهبهان ‚ ریاست محترم شورای شهر بهبهان ‚ معاون محترم بهداشت دانشکده علوم پزشکی بهبهان مسئول بسیج جامعه پزشکی بهبهان جمعی از بسیجیان و مشارکت داوطلبین و سفیران سلامت ‚ کارکنان دانشکده علوم پزشکی بهبهان و سازمان ها برگزار شد .

این پویش با هدف ترویج سبک زندگی سالم و فعالیت بدنی در راستای دسترسی به سلامتی برای همه ‚از میدان شهید محسنی آغاز و در پارک پردیس پایان یافت .

قابل ذکر است به همت واحد بهبهود تغذیه معاونت بهداشت و و به مناسبت روز جهانی تخم مرغ (۹ اکتبر مصادف با ۱۷ مهر ماه ) و با هدف فرهنگ سازی برای مصرف این ماده غذایی با ارزش ‚ همزمان با پویش سلامتی را قدم بزن ‚ صبحانه سالم همراه با تخم مرغ برای شرکت کنندگان تهیه گردید .