مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی موسسه خدمات درمانی بسیجیان خبر داد :

پخت و توزیع نذری در درمانگاه ایثارگران بسیج شماره ۲ کوت عبدالله به مناسبت ایام محرم

السلام علیکم یا ابا عبدالله الحسین علیه السلام به مناسبت ایام محرم پخت و توزیع شله زرد نذری در درمانگاه ایثارگران بسیج شماره ۲ کوت عبدالله جهت تعداد ۲۰۰ نفر انجام گردید.  

السلام علیکم یا ابا عبدالله الحسین علیه السلام

به مناسبت ایام محرم پخت و توزیع شله زرد نذری در درمانگاه ایثارگران بسیج شماره ۲ کوت عبدالله جهت تعداد ۲۰۰ نفر انجام گردید.