مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی بیمارستان سلامت :

ویزیت رایگان پزشکی مناطق محروم توسط تیم پزشکی جهادی بیمارستان سلامت اهواز

به منظور اجرای طرح شهید رهنمون ویزیت رایگان بیماران نیازمند در مناطق محروم و کم برخوردار انجام شد

به گزارش مسئول روابط عمومی کانون بسیج جامعه پزشکی بیمارستان سلامت اهواز به منظور اجرای طرح شهید رهنمون و ویزیت رایگان بیماران در مناطق محروم به همت تیم پزشکی جهادی کانون بسیج بیمارستان سلامت روز دوشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تعدادی از بیماران اعصاب و روان منطقه ملاشیه اهواز توسط پزشک متخصص اعصاب و روان بیمارستان سلامت ویزیت شدند.