مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجد سلیمان :

ویزیت رایگان پزشکی دانش آموزان دبیرستان دخترانه منطقه ریل وی مسجد سلیمان

ویزیت رایگان دانش آموزان دبیرستان دخترانه منطقه ریل وی باهمکاری بسیج دانش آموزی، توسط کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجدسلیمان انجام گردید.

ویزیت رایگان پزشکی و سنجش سلامت دانش آموزان دبیرستان دخترانه نرجس منطقه ریل وی با همکاری بسیج دانش آموزی واحد خواهران بمناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس با اعزام پزشک عمومی و پرستار توسط کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجد سلیمان انجام گردید.