مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی موسسه خدمات درمان بسیجیان استان خوزستان

ویزیت رایگان متخصص اطفال در قالب طرح شهید رهنمون در منطقه عین دو

ویزیت رایگان متخصص اطفال در قالب طرح شهید رهنمون در منطقه عین دو انجام شد.

به همت کانون بسیج جامعه پزشکی موسسه خدمات درمانی بسیجیان خوزستان در مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ متخصص اطفال خانم دکتر نقدی با حضور در مناطق محروم عین دو و در درمانگاه طریق الحسین (ع) به ویزیت بیماران ومراجعین پرداختند . در این اعزام جهادی تعداد ۷۵ نفر مورد معالجه قرارگرفتند و داروهای مولتی ویتامین رایگان به نیازمندان ارائه گردید.

اسکرین دقیق بیماران و انجام آزمایشات مورد نیاز نیز از جمله اقدامات انجام شده بوده است.