مسئول بسیج جامعه پزشکی شهرستان شادگان

ویزیت رایگان طرح رزمایش جهادگران فاطمی کانون بسیج جامعه پزشکی شادگان انجام شد

به همت بسیج جامعه پزشکی شهرستان شادگان انجام شد.

طرح ویزیت رایگان جهادگران فاطمی در مرکز بهداشتی درمانی دارخوین شهرستان شادگان در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱برگزار گردید. در این طرح متخصص ارتوپدی، اطفال، داخلی ،زنان ، پوست و مو ، و طب اورژانس حضور داشتند

در این طرح ۱۵۰ نفر ویزیت بهمراه دارو رایگان تحویل داده شد .