مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی بیمارستان سلامت :

ویزیت رایگان در منطقه محروم و کم برخوردار ملاشیه انجام شد

ویزیت رایگان پزشکی بیماران نیازمند در منطقه محروم ملاشیه اهواز

مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی بیمارستان سلامت از ویزیت رایگان بیماران اعصاب و روان ملاشیه منظور خدمت رسانی به مناطق محروم و کم برخوردار در روز چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ خبر داد. در این برنامه خانم دکتر پیربویری پزشک روانشناس بیمارستان سلامت نیز در این برنامه حضور داشت.

ویزیت رایگان بیمارستان سلامت اهواز