کانون بسیج جامعه پزشکی بهبهان

همایش پیاده روی در در بوستان دانشجو (کارو دانش) شهرستان بهبهان

هم زمان با هفته سلامت و پویش سلامتی را قدم بزن در بهبهان همایش پیاده روی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی شهرستان بهبهان ‚ هم زمان با هفته سلامت پویش ملی سلامتی را قدم بزن با حضور معاون فرماندار بهبهان ‚ روئسا و کارکنان واحدهای مختلف دانشکده علوم پزشکی بهبهان و جمعی از بسیجیان در بوستان دانشجو ( کارو دانش ) برگزار شد .

در حاشیه این برنامه نیز جشنواره غذاهای سنتی و صنایع دستی برگزار شد.