به گزارش روابط عمومی بیمارستان سینا اهواز

همایش پیاده روی در بیمارستان سینا شهرستان کارون

به مناسبت هفته ملی سلامت واحد آموزش و ارتقا سلامت بیمارستان سینا با همکاری واحد روابط عمومی آن مرکز ، همایش پیاده روی کارکنان را برگزار نمودند

به گزارش روابط عمومی بیمارستان سینا در مورخ چهرشنبه ۱۴۰۳/۲/۵به مناسبت هفته ملی سلامت واحد آموزش و ارتقا سلامت بیمارستان سینا با همکاری واحد روابط عمومی آن مرکز ، همایش پیاده روی کارکنان را برگزار نمودند . در این همایش پیاده روی با حضور پرشور پرسنل محترم بیمارستان در مسیر معین شده انجام گردید . در پایان با میان وعده سلامت از شرکت کنندگان پذیرایی بعمل آمد .