مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجد سلیمان :

نصب بنر و فضاسازی به مناسبت سالروز شهادت امام صادق (ع) در بیمارستان نفت مسجدسلیمان

به مناسبت سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) نصب بنر در بیمارستان شرکت نفت مسجدسلیمان انجام گرفت.

به مناسبت سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) نصب بنر در بیمارستان شرکت نفت مسجدسلیمان انجام گرفت.