مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجد سلیمان :

نصب بنر و سنگرسازی به مناسبت هفته دفاع مقدس در بیمارستان نفت مسجدسلیمان

بمناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس توسط کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجدسلیمان درب ورودی بیمارستان نفت این شهرستان سنگرسازی شد و بنرنصب گردید.

بمناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس توسط کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجدسلیمان درب ورودی بیمارستان نفت این شهرستان سنگرسازی شد و بنرنصب گردید