مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجد سلیمان :

نصب بنر حجاب و عفاف در بیمارستان نفت مسجدسلیمان

مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجدسلیمان از نصب بنر حجاب و عفاف در بیمارستان امام خمینی (ره) شرکت نفت این شهرستان خبر داد.

مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجدسلیمان از نصب بنر حجاب و عفاف در بیمارستان امام خمینی (ره) شرکت نفت این شهرستان خبر داد.