مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجد سلیمان :

نصب بنر به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر در بیمارستان تامین اجتماعی مسجدسلیمان

مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجدسلیمان از نصب بنر و فضاسازی به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر در بیمارستان تامین اجتماعی این شهرستان خبر داد

مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجدسلیمان ضمن گرامی داشت سالروز آزادسازی خرمشهر، از نصب بنر و فضاسازی به مناسبت این روز خجسته در بیمارستان تامین اجتماعی این شهرستان خبر داد