مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی موسسه خدمات درمانی بسیجیان

نشست معرفتی به مناسبت ارتحال امام خمینی (ره) و مناسبت های جاری در ستاد سرپرستی

نشست معرفتی به مناسبت ارتحال امام خمینی (ره) و مناسبت های جاری در ستاد سرپرستی موسسه خدمات درمانی بسیجیان خوزستان برگزار شد

نشست معرفتی به مناسبت ارتحال امام خمینی (ره) و مناسبت های جاری در ستاد سرپرستی موسسه خدمات درمانی بسیجیان خوزستان توسط جناب سرهنگ شوشتری ریاست محترم موسسه برگزار و در نسبت به اجرای صحیح احکام ،فرامین و دستورات الهی تاکید گردید.