روابط عمومی بسیج جامعه پزشکی خوزستان :

نشست صمیمی مسئولین کانون های بسیج جامعه پزشکی با مسئول بسیج جامعه پزشکی خوزستان

نشست صمیمانه مدیران کانون های بسیج جامعه پزشکی خوزستان با موضوع اعلام گزارش برنامه های 1401 و روشنگری و بصیرت افزایی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بسیج جامعه پزشکی خوزستان ، نشست صمیمی مسئولین کانون های سازمان بسیج جامعه پزشکی با مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکی خوزستان راس ساعت ۹/۰۰ صبح مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ برگزار گردید.

در این جلسه دکتر جانگران نژاد مسئول بسیج جامعه پزشکی خوزستان گزارشی اجمالی از عملکرد بسیج جامعه پزشکی خوزستان ارائه کرده و به  اهمیت پیروی از فرمایشات مدبرانه رهبر انقلاب در مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های افسری نیروی های مسلح تاکید نمودند.

درادامه برنامه : جناب آقای الماس تیموری جانشین بسیج جامعه پزشکی خوزستان، درخصوص محورهای فعالیت سازمان در عرصه های مختلف و تابعیت کامل و هوشمندانه از رهنمونهای مقام معظم رهبری را گوشزد فرموده و قسمت های مختلف سازمان اعم از فضای مجازی، فرهنگی، محرومیت زدایی، نیروی انسانی و … و گزارشات کانون های تابعه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

در پایان برنامه مسئولین کانون ها گزارشات و عملکرد کانون های خود را در این جلسه شرح دادند.