مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان باغملک :

نشست خبری رسانه و جوانی جمعیت در شهرستان باغملک برگزار شد

با حضور مهندس افکارده معاون بهداشتی و ریاست مرکز بهداشت شهرستان و کارشناسان مربوطه در این حوزه مطرح گردید

با حضور مهندس افکارده معاون بهداشتی و ریاست مرکز بهداشت شهرستان و کارشناسان مربوطه در این حوزه مطرح گردید :

جناب آقای مهندس امیری مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان باغملک در ادامه افزود : به همت این کانون در این نشست انتظارات مرکز بهداشت از مردم و ارائه آموزش های لازم از طریق رسانه در بحث جوانی جمعیت توسط مهندس افکارده مطرح گردید. در ادامه خانم موسوی کارشناس مسئول این کمیته تمامی اهداف هفته جوانی جمعیت را تشریح نمودند.

 مدیر کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان باغملک باتوجه به ابلاغ سیاست های جوانی جمعیت از طرف مقام معظم رهبری آمادگی کانون را جهت اجرا ی برنامه های فوق اعلام نمودند.