مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان بهبهان :

نشست جلسه آسیب شناسی و اثرات مجازی بر خانواده و رویکرد اجتماعی و موضوع عفاف و حجاب

به گزارش کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان بهبهان مورخ 1402/03/29 جلسه ای تحت عنوان نشست آسیب شناسی و اثرات مجازی بر خانواده و رویکرد اجتماعی و موضوع عفاف با مسئولین بخشهای بیمارستان ولی عصر برگزار شد.

به گزارش کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان بهبهان مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ جلسه ای تحت عنوان نشست آسیب شناسی و اثرات مجازی بر خانواده و رویکرد اجتماعی و موضوع عفاف با مسئولین بخشهای بیمارستان ولی عصر برگزار شد.

جناب سروان ایزدگشتاسب  در این جلسه با بیان اینکه حجاب و عفاف برای حفظ عزت و کرامت انسان است گفت : رعایت حجاب و عفاف علاوه بر قانونی و عرف بودن آن در جامعه , مورد تاکید دین مبین اسلام نیز بوده و این جزو اعتقادات و باورهای قلبی ماست . جناب سروان در ادامه افزود : امروز مسئله عفاف و حجاب تبدیل به دغدغه ای برای همگان شده و توجه بیش از پیش به گسترش آن پیش از هر زمانی احساس میشود   و اشاعه ی این فرهنگ در  جامعه , نیازمند آموزش های بنیادین و مداوم در خانواده , مدرسه و دانشگاه ها است .