مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجد سلیمان :

نشست بصیرتی و جهاد تبیین در بیمارستان نفت مسجدسلیمان

نشست بصیرتی و جهادتبیین باموضوع ایمان و امید و معرفی دستاوردهای انقلاب اسلامی خصوصا در زمینه انرژی هسته ای توسط امام جماعت بیمارستان نفت مسجدسلیمان بعدازنمازجماعت ظهروعصر برگزار گردید.

نشست بصیرتی و جهادتبیین باموضوع ایمان و امید و معرفی دستاوردهای انقلاب اسلامی خصوصا در زمینه انرژی هسته ای توسط امام جماعت بیمارستان نفت مسجد سلیمان بعد از نماز جماعت ظهر و عصر برگزار گردید.