موکب سلامت همایش عشایر در منطقه کوت عبدالله

موکب سلامت همایش عشایر در منطقه کوت عبدالله

به مناسبت دهه امامت و ولایت در مورخ 13/04/1402 در شهرستان کارون و منطقه کوت عبدالله در محل برگزاری همایش عشایر موکب سلامت در قالب طرح یاسر اجرا و خدمات پزشک عمومی،تست قند ،فشار سنجی،داروی رایگان به تعداد 350 نفر و ارزش ریالی خدمات 122500000 ریال ارائه گردیده است.

مدیر کانون بسیج جامعه پزشکی موسسه خدمات درمانی بسیجیان استان مهندس چهارلنگ خبر داد:

به مناسبت دهه امامت و ولایت در مورخ ۱۳/۰۴/۱۴۰۲ در شهرستان کارون و منطقه کوت عبدالله

در محل برگزاری همایش عشایر موکب سلامت در قالب طرح یاسر اجرا و خدمات پزشک عمومی،تست قند ،فشار سنجی،داروی رایگان به تعداد ۳۵۰ نفر و ارزش ریالی خدمات ۱۲۲۵۰۰۰۰۰ ریال ارائه گردیده است.