مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی موسسه خدمات درمانی بسیجیان

مشارکت درمانگاه طریق الحسین منطقه عین دو با مرکز بهداشت غرب اهواز در راستای آموزش صورت گرفت

مشارکت درمانگاه طریق الحسین منطقه عین دو با مرکز بهداشت غرب اهواز در راستای : ویزیت تخصصی مادران باردار بی بضاعت منطقه الزام مراجعین به تشکیل پرونده الکترونیک در بهداشت اطلاع رسانی در خصوص کلاس های رایگان زایمان ایمن در حال اجرا می باشد.

مشارکت درمانگاه طریق الحسین منطقه عین دو با مرکز بهداشت غرب اهواز در راستای :

  • ویزیت تخصصی مادران باردار بی بضاعت منطقه
  • الزام مراجعین به تشکیل پرونده الکترونیک در بهداشت
  • اطلاع رسانی در خصوص کلاس های رایگان زایمان ایمن در حال اجرا می باشد.