مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان بهبهان :

مسابقات فوتسال بمناسب هفته دفاع مقدس برگزار شد .

بازیهای فوتسال هفتگی جامعه پزشکی بهبهان به مناسبت هفته دفاع مقدس در حال برگزاری می باشد .

بازیهای فوتسال به مناسبت هفته دفاع مقدس دانشکده علوم پزشکی بهبهان با حضور تیم های بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی ولی عصر (ع) و بیمارستان فریده در حال برگزاری است .