مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجد سلیمان :

مراسم گرامیداشت میلاد امام رضا (ع) توسط کانون بسیج جامعه پزشکی مسجدسلیمان برگزار شد

مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجدسلیمان از برگزاری مراسم گرامیداشت میلاد خجسته امام رضا (ع) در محل نمازخانه بیمارستان نفت این شهرستان خبر داد

مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجدسلیمان از برگزاری مراسم گرامیداشت میلاد خجسته امام رضا (ع) در محل نمازخانه بیمارستان نفت این شهرستان خبر داد