مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان بهبهان :

مراسم تجلیل از پزشکان و کادر درمان و عوامل اجرایی مواکب سلامت اربعین حسینی

مراسم تجلیل از پزشکان و کادر درمان و عوامل اجرایی مواکب سلامت اربعین حسینی توسط سازمان بسیج جامعه پزشکی استان خوزستان برگزار کردید.

مراسم تجلیل از پزشکان ‚ کادر درمان و عوامل اجرایی مواکب سلامت اربعین حسینی ۱۱ مهر ۱۴۰۲ همزان با میلاد رسول اکرم (ص) توسط سازمان بسیج جامعه پزشکی استان خوزستان در مجتمع فجر سپاه برگزار گردید .

در این مراسم که از همه شهرهای استان داوطلبین بسیجی به مرزهای شلمچه و چذابه حضور داشتند توسط سردار شاهوار پور و دکتر شمال شهیتاوی و دکتر جانگران نزاد تقدیر و تشکر بعمل آمد و همچنین لوح تقدیر و جوایزی اهدا گردید .