مسئول بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجد سلیمان :

مراسم تجلیل از پزشکان بمناسبت گرامیداشت زاد روز حکیم ابو علی سینا و روز پزشک برگزار شد

مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجد سلیمان از برگزاری مراسمی بمناسبت گرامیداشت زاد روز حکیم ابو علی سینا و روز پزشک با حضور پزشکان اردوهای جهادی مناطق محروم در شهرستان مسجد سلیمان خبر داد.

این مراسم به پیشنهاد مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجدسلیمان بااهداء لوح تقدیر و گل بمناسبت روزپزشک مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ برگزار گردید

مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجد سلیمان پزشکان را یکی از عزیز ترین و تابناک ترین چهره های کشور خواند گفت: جامعه پزشکی رسالت بزرگی دارد و به تبع این رسالت بزرگ تأثیر گذاری بزرگی نیز در جامعه دارد.