مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجد سلیمان :

فضاسازی و نصب بنر در بیمارستان شرکت نفت مسجد سلیمان به مناسب ماه مبارک رمضان

مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجدسلیمان از فضاسازی و نصب بنر در بیمارستان امام خمینی (ره) شرکت نفت این شهرستان خبر داد

مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجدسلیمان از فضاسازی و نصب بنر در بیمارستان امام خمینی (ره) شرکت نفت این شهرستان خبر داد