مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجد سلیمان :

فضاسازی و نصب بنر به مناسبت نیمه شعبان در بیمارستان تامین اجتماعی مسجدسلیمان

مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجدسلیمان از نصب بنر در بیمارستان تامین اجتماعی این شهرستان به مناسبت نیمه شعبان خبر داد.

مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجدسلیمان از نصب بنر در بیمارستان تامین اجتماعی این شهرستان به مناسبت نیمه شعبان خبر داد.