مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجد سلیمان :

فضاسازی و نصب بنر به مناسبت روز بسیج جامعه پزشکی در بیمارستان نفت مسجدسلیمان

بمناسبت گرامیداشت سالروز شهادت دکتر رهنمون و روز قشر بسیج جامعه پزشکی، نصب بنر در بیمارستان امام خمینی (ره) نفت مسجدسلیمان انجام گردید.

بمناسبت گرامیداشت سالروز شهادت دکتر رهنمون و روز قشر بسیج جامعه پزشکی، فضا سازی و نصب بنر در بیمارستان امام خمینی (ره) نفت مسجد سلیمان انجام گردید.