مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجد سلیمان :

عطرافشانی وزیارت قبور شهدای گمنام توسط پرسنل بیمارستان نفت مسجدسلیمان

عطرافشانی وزیارت قبور شهدای گمنام منطقه بی بیان توسط پرسنل بیمارستان نفت مسجدسلیمان انجام گردید.

عطرافشانی وزیارت قبور شهدای گمنام توسط پرسنل بیمارستان نفت مسجدسلیمان انجام گردید. در این مراسم با حضور اعضای کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان در منطقه بی بیان پس از عطرافشانی قبور مطهر شهدای گمنام، با آرمان های این شهدا تجدید میثاق گردید.