نشست روشنگری با موضوع خانواده در حوادث اجتماعی و مدیریت :

سید تاج الدین ایزد گشب کارشناس و پژوهشگر آسیب های اجتماعی در جمع پرسنل بیمارستان فریده بهبهانی عنوان کرد

شرایط فعلی تربیت و مدیریت فرزندان را با مشکل جدی مواجه کرده است که اگر خانواده ها احساس مسئولیت نکنند کار سخت تر خواهد شد .

وی ادامه داد : امروز فضای مجازی و رسانه بیشترین اثرگذاری را در سبک زندگی و رفتارهای اجتماعی دارند و اگر راه حلی برای دگرگونی ها و آسیب های روحی و جسمی پیدا نشود ‚ شرایط نگران کننده ای به وجود خواهد آمد.

ایزدگشب با اشاره به کشف حجاب های گسترده و پیامدهای فاجعه بار آن افزود : این تفکر که متاسفانه رایج هم شده است و می گوید : بیرون آمدن یک تار مو چه مشکلی ایجاد می کند کاملا غلط است چرا که به یک تار مو ختم نمی شود و تا برهنگی و ولنگاری اجتماعی پیش می رود .