مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی موسسه خدمات درمانی بسیجیان

سیاه پوش کردن درمانگاه شهید سلیمانی بندر ماهشهر به مناسبت ماه محرم

به مناسبت فرارسیدن ماه محرم درمانگاه شهید سلیمانی بندر ماهشهر توسط پرسنل خدوم این مرکز سیاه پوش گردید.

به مناسبت فرارسیدن ماه محرم و توجه به استفاده از این ماه عذا و ماتم حسینی درمانگاه شهید سلیمانی بندر ماهشهر توسط پرسنل خدوم این مرکز سیاه پوش گردید.

برگزاری زیارت عاشورا و سایر برنامه های فرهنگی در این ایام اجرا خواهد گردید.