مسئول فضای مجازی و رسانه بسیج جامعه پزشکی خوزستان :

سامانه بانك اطلاعات شهدا بسیج جامعه پزشکی خوزستان راه‌اندازی می‌شود

باتوجه به اهمیت جمع آوری و تهیه یک بانک اطلاعاتی از شهدای جامعه پزشکی مقرر گردید سامانه تحت ویندوز و آفلاین بانک اطلاعات شهدا بسیج جامعه پزشکی خوزستان راه اندازی شود

باتوجه به اهمیت جمع آوری و تهیه یک بانک اطلاعاتی از شهدای جامعه پزشکی مقرر گردید سامانه تحت ویندوز و آفلاین بانک اطلاعات شهدا بسیج جامعه پزشکی خوزستان راه اندازی شود این سامانه هم اکنون در مرحله برنامه نویسی قرار دارد و به زودی راه اندازی می شود و کانون های تابعه بسیج جامعه پزشکی خوزستان می توانند اطلاعات شهدا کادر بهداشت و درمان را در این سامانه ثبت نمایند.

این سامانه شامل پرونده های کامل شهدا جامعه پزشکی  از جمله : وصيتنامه‌، خاطره، نوشته، مقاله، عكس، كتاب و تاریخ تولد، تاریخ شهادت، محل شهادت، محل دفن و … است.