مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجد سلیمان :

زیارت و عطر افشانی قبور شهدا توسط بسیجیان کانون بسیج جامعه پزشکی مسجد سلیمان

زیارت وعطرافشانی قبورمطهرشهدای عزیزوشهید شاخص کربلایی هوشنگ حسین الهی به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس توسط کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجدسلیمان برگزار گردید.

زیارت وعطرافشانی قبورمطهرشهدای عزیزوشهید شاخص کربلایی هوشنگ حسین الهی و آشنا نمودن افراد حاضر با زندگینامه و چگونگی اسارت تاشهادت این شهیدگرانقدروزنده نگهداشتن یادوخاطره شهدای عزیزبه مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس توسط کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجدسلیمان برگزار گردید.