کانون بسیج جامعه پزشکی بهبهان

دیدار با خانواده شهید ستوده توسط جامعه پزشکی بهبهان

به همت کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان بهبهان دیدار با خانواده شهید انجام شد.

به همت کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان بهبهان جمعی از بسیجیان و مسئولین دانشکده علوم پزشکی بهبهان با خانواده شهید ستوده دیدار کردند .

در این دیدار ابتدا بردار شهید خاطراتی از شهید ستوده تعریف کرد و بعد خاطراتی از دوران اسارت خود را بیان کرد .

هدف از این دیدار یاد و خاطرات شهدا می باشد .