مسئول فضای مجازی و رسانه بسیج جامعه پزشکی خوزستان :

دوره آموزشی فیشینگ و جلوگیری از کلاه برداری های اینترنتی برگزار می شود

به همت بسیج جامعه پزشکی خوزستان دوره تخصصی فضای مجازی برگزار می شود.

دوره آموزشی فیشینگ و جلوگیری از کلاه برداری های اینترنتی با حضور کارشناسان امنیت سایبری به همراه پرسش و پاسخ سوالات کاربران فضای مجازی در محل ساختمان اداری شماره ۲ دانشگاه علوم پزشکی برگزار می شود

لازم به ذکر است در پایان این دوره یک روزه به شرکت کنندگان گواهی پایان دوره شرکت کنندگان در دوره تخصصی اعطا می شود