کانون بسیج جامعه پزشکی بهبهان

خدمات پزشکی رایگان در پایگاه پدافند هوایی بهبهان

کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان بهبهان اقدام به اردوی جهادی به منطقه محروم پدافند هوایی نمودند.

به همت کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان بهبهان ‚ تیم پزشکان متخصص  و فوق تخصص یک شنبه مورخه ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ به پایگاه پدافند هوایی بهبهان اعزام شدند .

در این برنامه توسط پزشکان متخصص اطفال ‚ زنان و زایمان ‚ پزشک عمومی و کارشناس تغذیه ویزیت و خدمات رایگان به ۶۰ نفر از ساکنین پایگاه پدافند هوایی ارائه شد .

اردوهای جهادی بسیج با هدف ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و توزیع عادلانه خدمات و ارتقای سطح سلامت در همه مناطق بصورت مستمر توسط کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان بهبهان برگزار می شود .