مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان خرمشهر:

خدمات رسانی در مناطق محروم و کم برخوردار شهرستان خرمشهر همچنان ادامه دارد

پیرو ویزیت بیماران توسط متخصص چشم پزشک گروه جهادی بقیه ا... استان تهران در مینوشهر مرکز خدمات جامع سلامت امام علی (ع) ،عینک های تهیه شده برای بیماران، توسط این گروه جهادی اعزامی از تهران ارسال گردید.

رئیس مرکز بهداشت خرمشهر و مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی خرمشهر در گفتگو با خبرنگار وبدا در خرمشهر اظهار کرد، امروز یکشنبه ۲۶ تیرماه ۱۴۰۲ پیرو ویزیت بیماران توسط متخصص چشم پزشک گروه جهادی بقیه ا… استان تهران در مینوشهر مرکز خدمات جامع سلامت امام علی (ع) ،عینک های تهیه شده برای بیماران، توسط این گروه جهادی اعزامی از تهران ارسال گردید.

مهندس نوذرپور افزود: عینک های ارسال شده، بطور دقیق با مشخصات کامل افراد و نمره عینک و شماره پرونده بیماران می باشد که توسط پزشک مسئول مرکز خدمات جامع سلامت امام علی ع به بیماران تحویل می گردد.

وی افزود؛ از دیگر خدمات ارائه شده توسط گروه جهادی بقیه ا…، دیوار نویسی با موضوعات جوانی جمعیت و فرزند آوری می باشد که به همت و پیگیری واحد آموزش و ارتقای سلامت مرکز بهداشت خرمشهر در مینوشهر (مرکز خدمات جامع سلامت امام علی ع ) انجام گردید.

این برنامه در راستای ادامه خدمات رسانی به مناطق محروم و کم برخوردار در شهرستان خرمشهر برگزار شد.