مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان باغملک :

حضور کانون بسیج جامعه پزشکی باغملک در جلسه شورای فرهنگی بیمارستان شهید طباطبایی

جلسه شورای فرهنگی بیمارستان شهید طباطبایی باغملک باحضور ریاست بیمارستان , امام جماعت ، کانون بسیج جامعه پزشکی و اعضای این شورا برگزار شد

دراین جلسه دکتر احمدی ریاست بیمارستان در خصوص امورات فرهنگی در بیمارستان گفت : باتوجه به اینکه کارکنان این حوزه اکثرا دارای سواد بالا بوده انتظار می رود در بیمارستان و آن دیدی که مردم از ما دارند در زمینه اجرای برنامه های فرهنگی در راستای شعائر اسلامی گام برداشته شود و این مهم هرچه گسترده تر شود نمود بیشتری دارد در ادامه حاج آقا بنار ی امام جماعت بیمارستان موضوع مهم برنامه های فرهنگی از دیدگاه اهلیت (ع) را بسیار با اهمیت دانسته و گفت : انچه امروز می تواند در زندگی ما تغییراتی ایجاد کند رعایت آداب فرهنگی که بسیار در احادیث ها و روایات به آن اشاره شده است که امروز همه موظف هستیم در این خصوص تلاش کنیم سپس بعد از ارائه پیشنهادات و راهکارها توسط اعضای جلسه مصوباتی تصویب گردید