کانون بسیج جامعه پزشکی بهبهان

حضور پرشور کارکنان و بسیجیان دانشکده علوم پزشکی بهبهان در راهپیمایی روز جهانی قدس

کارکنان و بسیجیان دانشکده علوم پزشکی بهبهان در راهپیمایی روز جهانی قدس با حضور پرشور خود انزار خود را اعلام کردند .

به گزارش کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان بهبهان ‚ کارکنان و بسیجیان دانشکده علوم پزشکی بهبهان همراه با اقشار مختلف جامعه با حضور پرشور در راهپیمایی روز جهانی قدس انزجار خود را ار رژیم غاصب و کودک کش صهیونیستی و حامیانش اعلام کردند .