حسین چهارلنگ مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی موسسه تامین درمان بسیجیان :

حضور پرشور اعضای کانون بسیج جامعه پزشکی موسسه تامین درمان بسیجیان در راهپیمایی روز قدس

کانون بسیج جامعه پزشکی موسسه خدمات درمانی بسیجیان در راهپیمایی روز قدس حضور پر شور داشتند

به مناسبت روز قدس اعضای کانون بسیج جامعه پزشکی موسسه خدمات درمانی بسیجیان با حضور در راهپیمایی با آرمان های فلسطین وقدس شریف تجدید بیعت کردند.

در این راهپیمایی اعضای کانون وخانواده محترم ایشان حضور به هم رساندند.