حضور اعضای کانون در تجمع جوانان نقش آفرین گام دوم انقلاب

حضور اعضای کانون بسیج جامعه پزشکی موسسه خدمات درمان بسیجیان در تجمع جوانان نقش آفرین گام دوم انقلاب

حضور اعضای کانون در تجمع جوانان نقش آفرین گام دوم انقلاب در مورخ 05 مهرماه سال 1402

حضور اعضای کانون بسیج جامعه پزشکی  در تجمع جوانان نقش آفرین گام دوم انقلاب در مورخ ۰۵ مهرماه سال ۱۴۰۲ در محل مصلی اهواز و تجدید بیعت با آرمان های امام راحل ومقام معظم رهبری انجام گردید.