به همت کانون بسیج جامعه پزشکی موسسه خدمات درمان بسیجیان صورت گرفت :

جلسه ی معرفتی با موضوع عفاف و حجاب برگزار شد

جلسه ی معرفتی با موضوع عفاف و حجاب در مورخ ۲۹/۰۱/۱۴۰۲ توسط سرکار خانم علوی استاد حوزه و دانشگاه ومشاور خانواده در محل کانون بسیج جامعه پزشکی موسسه خدمات درمانی بسیجیان برگزار گردید.
در این جلسه توجه به ارزش ها و نیز توجه به معنویت در عصر ظهور ؛ همچنین اهمیت دانش آموزی قرآن؛ با تاکید بر سوره عصر ؛ که سعادتمندان حقیقی اهل ایمانی هستند که که یکدیگر را توصیه به صبر و نیز توصیه به حق می کنند. یکی از همین خواصی دوری از منکرات است. و رعایت پوشش و حجاب نیز اهم واجبات جامعه اسلامی است. غیرت مندی مردان در کنار عفاف زنان از ارکان مورد نیاز است. آیه ۳۱ سوره نور که به عنوان آیه ی حجاب معروف است و در قرآن بسیار مورد تاکید می باشد.
وراثت ؛ محیط و مربی؛ سه اصل در تربیت شخصیت می باشد که در الگو گیری و رشد فرهنگ حجاب موثر خواهد بود.