مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان شهرستان مسجد سلیمان :

جلسه هماهنگی برنامه های کانون بسیج جامعه پزشکی مسجد سلیمان برگزار شد

جلسه هماهنگی برنامه های بسیج این شهرستان باحضور جهادگران کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مسجد سلیمان برگزارشد.

دراین جلسه درخصوص برنامه های دردست اقدام، فعالیت های مورد انتظار و بررسی برنامه های شاخص بسیج جامعه پزشکی توضیحاتی ارائه شد.