به همت کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان آبادان:

جلسه روشنگری و بصیرت افزایی در مرکز بهداشت آبادان برگزار گردید

با پیگیری های صورت گرفته کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان آبادان، جلسه روشنگری مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ در مرکز بهداشت آبادان برگزار گردید.

با پیگیری های صورت گرفته کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان آبادان، جلسه روشنگری مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ در مرکز بهداشت آبادان برگزار گردید.