دکتر فروزان صادقیان مدیر موسسه خیریه بیمارستان ابوذر اهواز :

جشن سال نو به همت نیکوکاران موسسه خیریه کودکان ابوذر

جشن سال نو به همت نیکوکاران عزیز موسسه خیریه کودکان ابوذر در تمام بخش های بستری مرکز آموزشی درمانی فوق تخصصی کودکان ابوذر برگزار گردید.

در بهشت جایی است که به آن خانه شادی گفته می شود، هیچ کس به آن خانه وارد نمی شود، مگر آن که موجب شادی کودکان شده باشد.

جشن شروع سال نو مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ به همت نیکوکاران عزیز موسسه خیریه کودکادن ابوذر و با حضور بیماران و همراهانشان در تمام بخش های بستری مرکز آموزشی درمانی فوق تخصصی کودکان ابوذر اهواز برگزار شد.

ساعاتی خوش، همراه با موسیقی و اهدای هدایای رنگارنگ رقم خورد و با ثبت لبخندها و لحظات شاد در قاب تصویر به پیشواز بهار رفتیم. قدردان همه همراهان و همدلانی هستیم که به هر طریق، در مسیر حمایت از بیماران در کنارشان بودند.

با آرزوی بهبودی و سلامتی برای همه بیماران